Organisatie

Organisatie

De stichting Monumentenwacht Groningen (Monumentenwacht) stelt zich ten doel om het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie Groningen te voorkomen. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” bevordert zij hiertoe preventieve maatregelen door de betreffende gebouwen regelmatig te inspecteren op hun bouwkundige staat van onderhoud. De eigenaar wordt van deze bevindingen op de hoogte gesteld door middel van een inspectierapport. Zowel de bouwkundige inspectie als het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden worden zonder winstoogmerk uitgevoerd.

Daarnaast biedt de Monumentenwacht aanvullende dienstverlening zoals (hulp bij) het opstellen van onderhoudsplannen en de beoordeling van offertes en uitgevoerde werkzaamheden.

De eerste Monumentenwacht is in 1973 in Friesland gestart en sindsdien is er in iedere provincie een Monumentenwacht opgericht. Ook in de landen om ons heen zijn enigszins vergelijkbare organisaties ontstaan. De Monumentenwacht heeft in 2003 voor haar werkzaamheden internationale erkenning gekregen door de toekenning van de Europa Nostra Award.

Monumentenwacht Groningen is aangesloten bij de landelijke MonumentenwachtNL, ofwel de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN). Deze koepelorganisatie treedt op als algemene belangenbehartiger van de provinciale stichtingen Monumentenwacht.

Op Monumenten.nl vindt u alles over monumenten onder één dak. Van inspiratie tot praktische tips, voor als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of aankopen.

Via de Monumenten Community komt u met andere eigenaren in contact en kunt u kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Zo gaat u goed voorbereid aan de slag met uw monument!