Aardbevingen

Monumentenwacht Groningen

De stichting Monumentenwacht Groningen is in 1973 opgericht en sinds 2002 gevestigd in pakhuis Libau alwaar ook Libau en het Libau Steunpunt Monumenten is gehuisvest. Met Libau vormt de Monumentenwacht een personele unie. Beide organisaties hebben hetzelfde bestuur en delen de directie en het secretariaat. Libau is de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit voor alle Groninger gemeenten en richt zich in het bijzonder op welstand, monumenten, archeologie en landschap.

Ga naar de website van Libau

Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht van uit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Daartoe inspecteren wij bij onze abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed. En dat doen we inmiddels ruim veertig jaar!

Vanzelfsprekend zijn we ook betrokken bij schade aan monumenten door aardbevingen. Onze wachters kennen de gebouwen van onze abonneehouders immers door en door en zijn getraind in het waarnemen van veranderingen in het casco en in constructieonderdelen. Voor actualiteiten zie actueel.