Stichting Monumentenwacht Groningen is in 1973 opgericht en is ontstaan vanuit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Daartoe inspecteren wij bij onze abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 800 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed. En dat doen we inmiddels ruim vijftig jaar!

Sinds 2002 zijn wij gevestigd in pakhuis Libau, waar ook Libau en het Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed is gehuisvest. Met Libau vormt de Monumentenwacht een personele unie. Beide organisaties hebben dezelfde directeur-bestuurder, Dorien Fröling, en delen de raad van toezicht en het secretariaat.

Libau is de onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed voor Groningen en Drenthe en richt zich in het bijzonder op welstand, monumenten, archeologie en landschap.

Vanzelfsprekend zijn we ook betrokken bij schade aan monumenten door aardbevingen. Onze wachters kennen de gebouwen van onze abonneehouders immers door en door en zijn getraind in het waarnemen van veranderingen in het casco en in constructieonderdelen. Daarnaast geven we ook advies over de verduurzaming van uw pand.

Monumentenwacht Groningen is aangesloten bij MonumentenwachtNL, ofwel de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN). Deze vereniging behartigt de belangen van de aangesloten Monumentenwachten.

Voor actualiteiten zie actueel.

Ga naar de website van Libau