Aardbevingen

Organisatie

Raad van toezicht

De Monumentenwacht Groningen is een zogenaamde B3 stichting. De bestuursvorm bestaat uit een directeur-bestuurder met daarboven een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zes en maximaal acht personen waarvan de meerderheid bestaat uit gemeentelijke vertegenwoordigers terwijl de overige een discipline vertegenwoordigen die het taakveld van de Monumentenwacht betreft.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

  • dhr. S.B. Swierstra, burgemeester gemeente Veendam (voorzitter)
  • dhr. J. N. Dijck ra, accountant (penningmeester)
  • dhr. drs. ir. K.F. Geijzendorffer, adviseur procesmanagement
  • dhr. A.H. Saman, clusterdirecteur ruimtelijke zaken gemeente Oldambt
  • vacature