Organisatie

Raad van toezicht

De Monumentenwacht Groningen is een zogenaamde B3 stichting. De bestuursvorm bestaat uit directeur-bestuurder Dorien Fröling met daarboven een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht personen waarvan de meerderheid bestaat uit gemeentelijke vertegenwoordigers terwijl de overige een discipline vertegenwoordigen die het taakveld van de Monumentenwacht betreft.

Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit de volgende personen:

  • dhr. S.B. Swierstra (voorzitter)
  • dhr. J. N. Dijck ra, accountant
  • mw. S. van der Meer, directeur Stichting Het Drentse Landschap
  • dhr. A.H. Saman, clusterdirecteur ruimtelijke zaken gemeente Oldambt
  • dhr. J.W. Velema, burgemeester gemeente Westerwolde