Publicaties

Informatiebladen

Tot en met december 2016 gaven Monumentenwachten van Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, en de Vereniging Monumentenwacht Nederland eens per halfjaar een  nieuwsbrief uit. Eind 2016 is besloten deze brede samenwerking te beëindigen. De Monumentenwachten van Groningen, Gelderland en Limburg hebben besloten gezamenlijk te blijven optrekken in de informatievoorziening aan abonnees en overige relaties. Dit uit zich onder andere in een nieuw informatieblad waarin elke keer één bouw- of onderhoudstechnisch vraagstuk centraal staat. Ook de nieuwe Monumentenwacht Informatie kunt u vanaf onze website downloaden. Bij vragen naar aanleiding van het informatieblad kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Monumentenwacht Informatieblad:

Nieuwsbrief van de Monumentenwacht Groningen (tot en met december 2016)

 

 

Beschikt u nog niet over Acrobat Reader, het programma om het PDF-bestand te lezen, dan kunt u dat downloaden op de site van Adobe.

Download de Acrobat Reader