Organisatie

Verantwoording WNT

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van  alle topfunctionarissen worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Er is een organisatorische en personele verbondenheid met de Stichting Libau Welstands- en monumentenzorg Groningen.

WNT verantwoording 2022
WNT verantwoording 2021
WNT verantwoording 2020
WNT verantwoording 2019
WNT verantwoording 2018.