Advisering

Inspecties

Gang van zaken bij een inspectie

Monumentenwacht Groningen kondigt de reguliere inspectie meestal per e-mail aan.

Tijdens de inspectie beoordelen de wachters de bouwkundige staat van het casco. De diverse onderdelen worden nauwgezet bekeken en door middel van foto’s vastgelegd. Vervolgens worden de bevindingen in een rapportage vertaald. Per onderdeel wordt aangegeven of de staat van onderhoud goed, redelijk, matig of slecht is. Voorzien van foto’s en aanvullende teksten krijgt de abonnee informatie over welke werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten gaan worden. De abonnee bepaalt uiteindelijk zelf of deze werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Gemiddeld genomen worden de objecten eens per anderhalf jaar geïnspecteerd. Monumentenwacht Groningen biedt u de mogelijkheid om twee keer gebruik te maken van een zogenoemd verkort rapport. In een dergelijke rapportage worden alleen de gebreken vermeld welke binnen een jaar verholpen moeten worden, zo mogelijk voorzien van een hersteladvies. Eén en ander is overigens wel afhankelijk van de huidige staat van onderhoud. Als er veel (achterstallig) onderhoud zou moeten worden uitgevoerd zullen wij dit middels een reguliere rapportage vastleggen.

De (reguliere) inspecties worden zoveel mogelijk per dorp/regio uitgevoerd zodat de reiskosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.