Advisering

Verduurzaming

Verduurzamingsadvies

Door stappen te zetten in de verduurzaming van uw energieverbruik kunt u niet alleen op energiekosten besparen, u verbetert vaak ook het leefklimaat en het wooncomfort. Zo borgt u naast een duurzaam materiaalgebruik ook duurzaam gebruik voor de toekomst.

Monumentenwacht Groningen kan u adviseren over de bestaande situatie en de potentiële mogelijkheden voor uw pand. Op basis van onder andere het gebruik, het verbruik en de monumentale waarden adviseert de Monumentenwacht u over geschikte (basis)maatregelen die eventueel kunnen leiden tot een integraal verduurzamingsplan. Deze maatregelen worden allen voorzien van verwachte terugverdientijden en globale investeringskosten. De adviezen geven inzicht in de vergunningsplicht en de voor uw situatie beschikbare regelingen en subsidies.

Heeft u vragen over de verduurzaming van uw pand of de verduurzamingsadviezen neem dan gerust contact op via info@monumentenwachtgroningen.nl.

Nationaal Restauratie Fonds

Ook het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) zet zich in voor de gedegen verduurzaming van monumenten. Monumentenwacht Groningen en het NRF werken op dit gebied samen met elkaar waardoor krachten van beide partijen worden gebundeld. Dit houdt in dat de adviezen van Monumentenwacht Groningen voldoen aan de gestelde voorwaarden en monumenteigenaren rechtstreeks bij het NRF een tegemoetkoming van de advieskosten kunnen aanvragen. De adviezen van de Monumentenwacht Groningen betreffen duurzaamheidsadviezen niveau 1/QuickScans.