Advisering

NCG Inspecties

Bouwkundige inspectie
(Kennisdossier Monumentale Waarde, Nationaal Coördinator Groningen)

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt Monumentenwacht Groningen in staat om eigenaren van Rijks- en Gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied een gratis bouwkundige inspectie met rapportage aan te bieden ten behoeve van het Kennisdossier Monumentale Waarde. Deze inspectie is een eenmalige nulmeting en geeft u, naast informatie over de staat van onderhoud en de gebruikte materialen, ook inzicht in de onderhoudswerkzaamheden die zich de komende zes jaar kunnen aandienen. Het rapport kan bijvoorbeeld goed worden gebruikt bij eventuele aanvragen voor subsidie of andere financieringsmogelijkheden voor uw monument. Ook kan het de basis vormen voor eventuele vervolginspecties door de Monumentenwacht.

 

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor de gratis bouwkundige inspectie gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gebouw is een Rijksmonument of gemeentelijk monument.
 • Het gebouw is uw eigendom.
 • Het gebouw staat in het door de overheden (gemeenten/NCG) benoemde aardbevingsgebied Groningen.
 • Gebouwen in eigendom van de overheid zijn uitgesloten.

Wat valt niet onder de gratis bouwkundige inspectie?
De volgende zaken maken geen onderdeel uit van de gratis bouwkundige inspectie:

 • Bouwhistorische opname
 • Uitvoeren van klein (nood)herstel
 • Opstellen van onderhoudsplannen
 • Bestekken/werkbeschrijvingen
 • Verzorgen van subsidieaanvragen
 • Beoordelen van offertes
 • Begeleiden en/of beoordelen van (onderhouds)werkzaamheden

 

 

Heeft u interesse in deze inspectie? Dan kunt u zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier.

Aanmeldingsformulier Bouwkundige Inspectie NCG

(Word-bestand, deze kunt u digitaal invullen en naar ons mailen)