Advisering

Aanvullende diensten

Naast de kerntaak van de Monumentenwacht, het uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspecties, kan men ook voor andere werkzaamheden een beroep op de Monumentenwacht doen. Via het secretariaat kunnen wij u nader informeren.

Onderhoudsplannen

Een abonnement bij de Monumentenwacht en de daaraan verbonden periodieke inspecties maken het relatief eenvoudig om een (meerjaren)onderhoudsplan op te stellen. Met een dergelijk plan krijgt u ook financieel inzicht met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden.

 

Subsidies/SIM/GRRG/RORG

Voor eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden bestaan verschillende financiële mogelijkheden om werkzaamheden te financieren. Algemene informatie hierover kunt u vinden via www.monumenten.nl, www.erfgoedloketgroningen.nl en https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/. Monumentenwacht Groningen kan u hierbij adviseren of het volledige plan opstellen.

 

Beoordeling van offertes

Als u offertes hebt opgevraagd, kunnen wij deze controleren op volledigheid en beoordelen op prijs-kwaliteitverhouding. Ook kunnen we, desgewenst na goed overleg, een keuze adviseren en/of aanvullende eisen aangeven.

Begeleiden van werkzaamheden

Wat uw reden ook mag zijn (zelf onvoldoende kennis en/of tijd) ook voor de begeleiding van werkzaamheden kan een beroep op de wacht worden gedaan. Hierbij kunnen wij adviseren over en toezien op een juiste materiaalkeuze, constructiewijze en detaillering. Maar ook over een juiste wijze van ver- of bewerken.

Beoordeling van uitgevoerd werk

Wanneer de werkzaamheden (gedeeltelijk) zijn afgerond kunnen wij (mee)beoordelen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Daarbij letten wij, net als bij het begeleiden van werkzaamheden, op een juiste materiaalkeuze, constructiewijze en detaillering. Ook over een juiste wijze van ver- of bewerken.

Aankoopkeuringen/verkoopkeuringen

Bent u van plan een (rijks) monument te kopen en wilt u bijvoorbeeld een inschatting van de (onderhouds)kosten: bezoek dan het pand samen met een Monumentenwachter. Afhankelijk van uw wens kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk met u het pand doorlopen en krijgt u tijdens dit bezoek globale informatie. Ook kunnen we voor u een (al dan niet uitgebreide) inspectie uitvoeren en rapportage opstellen gekoppeld aan een financiële vertaling van de kosten om een pand weer op het zogenoemde ‘nul-niveau’ te brengen.

Ook bij de verkoop van een (rijks)monument kan het behulpzaam zijn over een onafhankelijk rapport van de Monumentenwacht te beschikken.

Kostenramingen

Voor gemeenten en/of beheerders van grotere aantallen monumenten kunnen wij kostenramingen van het onderhoud opstellen.

Projecten

Naast onze reguliere en aanvullende werkzaamheden voor abonnees is de Monumentenwacht Groningen ook betrokken bij diverse projecten. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan een inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle objecten van het waterschap Noorderzijlvest en hebben we een bijdrage geleverd aan een inventarisatie van boerderijen in opdracht van de provincie Groningen.