Actueel

20 februari 2017

Vereniging van Groninger Monumenten Eigenaren

Een groot aantal eigenaren van monumenten en andere vormen van erfgoed heeft slechte ervaringen met de wijze waarop aardbevingsschade wordt afgewikkeld. Om hier iets aan te doen, heeft een aantal van hen besloten de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren op te richten. De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling: zich sterk te maken voor haar leden zodat zij op een ruimhartige en rechtvaardige manier...

Lees meer
12 december 2016

Monumentenwachter Jan Olthof legt 25 jaar inspectie-ervaring vast

Jan Olthof is 25 jaar in dienst bij Monumentenwacht Groningen. Hij staat niet alleen bekend als kundige en ervaren inspecteur, maar ook als iemand die gemakkelijk wat op papier zet. Daarom kreeg hij het verzoek zelf iets te schrijven naar aanleiding van zijn dienstjubileum. “Ik wil dat wel doen”, gaf Jan aan, “maar het worden geen memoires of een autobiografie. Het zal over technische zaken gaan.”...

Lees meer
17 november 2016

Uitstel afschaf monumentenaftrek

Onlangs hebben wij u opgeroepen de petitie tot behoud van de monumentenaftrek te tekenen. Wij willen iedereen die aan deze oproep gehoor heeft gegeven hartelijk bedanken. De minister heeft namelijk besloten de afschaffing met één jaar uit te stellen. De minister neemt hiermee langer de tijd om de vervangende subsidieregeling uit te werken. In de komende periode zal hiertoe overleg plaats vinden met het...

Lees meer