Aardbevingen

Actueel

6 september 2021

Subsidie Instandhouding Monumenten voor Groninger monumenten toegekend

Alle aanvragen die Monumentenwacht Groningen in samenwerking met de eigenaren heeft ingediend in het kader van de SIM, Subsidie Instandhouding Monumenten, zijn toegekend. Dat is geweldig nieuws vinden wij! Het betekent immers onderhoud aan een aantal prachtige monumenten in de provincie Groningen; kerken, boerderijen en ook een stadhuis en hotel.

Het meest complexe plan gaat om een toren bij een kerk waarvan het metselwerk geheel verwaterd is.

Jaarlijks kunnen eigenaren voor een periode van 6 jaar subsidie aanvragen voor regulier onderhoud aan monumenten die van oorsprong niet als woonhuis gebouwd zijn. Vanuit Monumentenwacht Groningen bieden wij daarbij ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Bouwkundige inspectie
  • Prioriteitenlijst met onderbouwing technische noodzaak voor onderhoud, uitgaande van wind- en waterdicht houden pand, constructieve veiligheid van het pand, voorkomen van vervolgschade  en regulier onderhoud op basis van leeftijdsduur
  • Projectplan met beschrijving monument en opgenomen werkzaamheden
  • Werkomschrijving volgens URL’s van Stichting ERM en de restauratieladder, uitgaande van sober en doelmatig onderhoud
  • Offertes aanvragen en beoordelen
  • SIM-begroting opstellen en aanvraag indienen.