Actueel

29 maart 2022

Monumentenwacht Groningen lanceert adviestool duurzaamheid

Op 22 maart 2022 werd door de Monumentenwacht en Groene Grachten, adviesorgaan verduurzaming historische gebouwen en gebieden, een adviestool gelanceerd voor de verduurzaming van woonhuizen. De tool is ontwikkeld op basis van meerjarige kennis en ervaring van de betrokken partijen.

Monumentenwacht Groningen zal vanaf 1 mei starten met de eerste verduurzamingsinspectie.  De adviezen geven u als eigenaar inzicht over uw huidige woonsituatie en schetsen mogelijkheden voor potentiële energiebesparing en energieopwekking. Op basis van onder andere het gebruik, verbruik en de monumentale waarden adviseert de Monumentenwacht u over geschikte basismaatregelen en de maatregelen die de aanloop kunnen vormen tot een integraal verduurzamingsplan. De opgenomen maatregelen worden voorzien van verwachte terugverdientijden en globale investeringskosten. Ook geven de adviezen inzicht in de vergunningsplicht en de voor uw situatie beschikbare regelingen en subsidies.

De door Monumentenwacht Groningen opgestelde adviezen voldoen aan de voorwaarden van het Nationaal Restauratie Fonds en komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de advieskosten.

Indien u interesse heeft in een dergelijk advies kunt u contact opnemen met info@monumentenwachtgroningen.nl.

De adviestool is een initiatief van De Groene Grachten en mede mogelijk gemaakt door EIT Climate-KIC, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-Holland, Provincie Gelderland, Monumentenwacht Gelderland, Monumentenwacht Noord-Holland en Monumentenwacht Noord-Brabant.