Actueel

11 juni 2019

Gratis bouwkundige inspectie voor monumenteigenaren

In 2019 kunnen 175 monumenteigenaren in het aardbevingsgebied een gratis bouwkundige inspectie aanvragen bij Stichting Monumentenwacht Groningen. Nationaal Coördinator Groningen heeft hiervoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar gesteld. De inspectie is bedoeld om monumenteigenaren inzicht te geven in de staat en het onderhoud van hun pand.

Monumenteigenaren die voldoen aan de voorwaarden kunnen vanaf 11 juni 2019 een aanvraag indienen door een e-mail met adres- en contactgegevens te sturen naar aanmeld@monumentenwachtgroningen.nl. Binnen het beschikbare budget kunnen maximaal 175 bouwkundige inspecties worden uitgevoerd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de gratis bouwkundige inspectie gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het gebouw een Rijksmonument of Gemeentelijk monument zijn, dat in eigendom is van de aanvrager. Daarnaast moet het monument in de (voormalige) gemeente Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren of Ten Boer staan. Gebouwen in eigendom van de overheid zijn uitgesloten.

Gratis bouwkundige inspectie
De gratis bouwkundige inspectie is een eenmalige nulmeting. Deze nulmeting geeft inzicht in de staat van onderhoud en de gebruikte bouwmaterialen van het monumentale gebouw. Ook geeft het inzicht in de onderhoudswerkzaamheden die zich de komende zes jaar kunnen aandienen. Het rapport kan ook goed worden gebruikt bij eventuele aanvragen voor subsidie of andere financieringsmogelijkheden. Ook kan het de basis vormen voor eventuele vervolginspecties. De inspectie is niet bedoeld om te bepalen of het gebouw bestand is tegen aardbevingen en of versterkingsmaatregelen nodig zijn.