Aardbevingen

Actueel

11 september 2019

Een schot in de roos, de eerste Groninger erfgoedloketfair!

Met volle tevredenheid kijken wij terug op de eerste erfgoedloketfair die op 5 september plaats vond op het terrein van het openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum.

De fair werd georganiseerd door het Erfgoedloket Groningen en EPI-kenniscentrum. Deze twee organisaties bieden ondersteuning bij problemen die ontstaan als gevolg van de aardbevingen door gaswinning.

Aanleiding voor deze fair waren de vele vragen die leven onder bewoners en eigenaren van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden met aardbevingsschade. Wij zijn dan ook blij dat we ruim 200 mensen hebben mogen verwelkomen om hun vragen te beantwoorden. De vragen, die zowel aan het Erfgoedloket en haar partners zoals Monumentenwacht Groningen, als aan de restauratiespecialisten werden gesteld, liepen uiteen van: hoe weet ik of mijn pand karakteristiek is tot hoe gaat historisch kleuronderzoek in zijn werk. Maar ook vragen over bijvoorbeeld subsidieregelingen van het Rijk en de provincie.

Daarnaast werd door middel van demonstraties door de verschillende restauratiespecialisten, zoals restauratieschilders, een rietdekker en smeden tekst en uitleg gegeven over hun vak.

Ook de lezingen en workshops over onder andere voorbeelden van restauratiewerken en historisch metsel- en voegwerk werden druk bezocht en daarna werden de sprekers nog het hemd van het lijf gevraagd door de bezoekers. De eerste lezing tijdens de fair werd verzorgd door onze eigen Jacob Weessies. Zijn lezing over historisch metselwerk werd zo druk bezocht dat alle zitplaatsen bezet waren en de mensen zelfs twee rijen dik stonden om zijn verhaal te horen. Wij zijn dan ook trots op Jacob en hopen dat hij vaker zo’n interessante lezing wil verzorgen.

Het uitbreiden van de reguliere inloopbijeenkomst van het Erfgoedloket Groningen tot deze fair met restauratiespecialisten en workshops/lezingen was ook wat ons betreft een succes en wij hopen dat deze eerste editie het begin is van een mooie traditie