Aardbevingen

Organisatie

Raad van abonnees

De Monumentenwacht Groningen heeft een Raad van Abonnees, die optreedt als een klankbordgroep, welke met het bestuur en de medewerkers van gedachten wisselen over de gang van zaken en mogelijke initiatieven.