Aardbevingen

Organisatie

Bestuur

De Monumentenwacht Groningen is een zogenaamde B3 stichting en heeft een bestuur van zes leden, waarvan de meerderheid bestaat uit gemeentelijke vertegenwoordigers en de overige een discipline vertegenwoordigen die het taakveld van de Monumentenwacht betreft.

  • S.B. Swierstra, burgemeester gemeente Veendam (voorzitter)
  • J. N. Dijck ra, accountant (penningmeester)
  • T. Bouman, architect (secretaris)
  • ir. K.F. Geijzendorffer, adviseur procesmanagement
  • A.H. Saman, clusterdirecteur ruimtelijke zaken gemeente Oldambt
  • Vacature